Vita -Masakazu Kondo Biographie@
13.Feb.1980 geboren in Osaka,JAPAN born in Osaka,JAPAN
1999-2001

Studium Informationdesign
an der Hochschule für Kunst und Design Kyoto,JAPAN(abgebrochen)

studied Information-Design course at University of Art and Design Kyoto,JAPAN(quit)
2001 Feb-Aug erster Aufenthalt in Deutschland, Bremen first stay in Germany, Bremen
2002-03 Berufstätigkeit als Grafikdesigner in Osaka,JAPAN worked as Graphicdesigner in Osaka,JAPAN
2005-2010

Studium an der Kunstakademie Münster

studied at Academy of Fine Arts Münster
2006 bei Prof.Katharina Fritsch under Prof.Katharina Fritsch
2009 S/S

Ernennung zum Meisterschüler von
Prof.Katharina Fritsch

conferred Title Meisterschüler from Prof.Katharina Fritsch
2010 S/S Hochschulewechsel an die Kunstakademie Düsseldorf mit Prof.Katharina Fritsch changed to Academy of Fine Arts Düsseldorf with Prof.Katharina Fritsch
2012 Akademiebrief,Diplom graduated from Academy of Fine Arts Düsseldorf, Diploma

lebt und arbeitet in Osaka, Japan
lives and works in Osaka, Japan


Übersicht der Ausstellungen/ View of Exhibitions
2016 Ausstellung ,,Baku Adachi + Masakazu Kondo"
in der ehemalige ,,Sasayama-Kumobe"Grundschule,Hyogo,Japan
Ausstellung ,, Masakazu Kondo"
in der ehemalige alte Wohnung ,Kizugawa-city,Kyoto,Japan
2015 ""Kunst für Obdach. 20 Jahre fiftyfiftyg "
E.ON Galerie im Sockelgeschoss, Düsseldorf
(Verkaufs-Ausstellung)
"Noseden Artline2015"
Nissei-chuo station,Inagawachou,Kawabe-gun,Hyougo,Japan
(Artist-in-residence program)
2014 "NIPPON NOW"
Junge japanische Kunst und das Rheinland,E.ON SE Düsseldorf
(Gruppenausstellung)
"11 japanische Künstler in NRW" in NRW-Landtag (Gruppenausstellung)
2013 "Sugar",Positionen aus der Klasse Prof. Katharina Fritsch, KIT-Kunst im Tunnel,Düsseldorf
(Gruppenausstellung)
"beyond" mit Toshiaki Suenaga, Naomi Katayanagi, plan.d - produzentengarelie,Düsseldorf
(Gruppenausstellung)
International Workshop von ArsTerra e. V.
im Stephansstift-Hannover, Hannover
Der Kunstbasar 2013, Wertheim und in der Galerie Chu, Köln. (Gruppenausstellung)
2012 Die Grosse Kunstausstellungen NRW Düsseldorf 2012, Kunstpalast Düsseldorf
Einzelausstellung in foyer vom Marienhospital Düsseldorf
Einzelausstellung ,,icon" Kunstraum-unten,Bochum
,,PERISTASIEN" an der Kunstakademie Münster(Gruppenausstellung)
2011 Rndgang2011
2010 Rndgang2010
2009 2. Skulpturensalon in Bürgerhaus Kinderhaus
Förderpreisverleihung der Freunde der Kunstakademie 2009,
Städtische Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst Münster
Rundgang 2009
2008 Märkisches Stipendium für Bildende Kunst 2009 -Zeichnung
Städtische Galerie Iserlohn,Deutschland
Rundgang 2008
2007 Rundgang 2007Home Objekt

Zeichnungen

Text Kontakt Studie für Form
Entstehungsprozess Grafik Presse Link Neu!
Online-Shop